Att ta jobb hos en webbyrå

För många är IT-branschen något som lockar. Om man bara har rätt kompetens finns det ofta gott om jobbmöjligheter, som inte sällan är rätt välbetalda dessutom. För den som inte har någon erfarenhet sedan tidigare kan det dock vara svårt att veta vad man ska vänta sig. Det är också svårt att svara på frågan om det allt är rätt väg att gå för en utvecklare.

Vad kan man förvänta sig?

Givetvis ser det lite olika ut på olika företag. Vanligt är att man jobbar i mindre grupper om tre till fyra personer, vars arbete leds eller kontrolleras av en chef. På en mindre webbyrå kommer det troligtvis att finnas relativt få anställda, som behöver ta på sig olika typer av uppgifter och roller. På en större webbyrå kan det finnas fler roller och titlar, med fler människor att inneha dem.

Något att sträva efter är att hitta ett jobb där ens roll och arbetsuppgifter är tydliga. Det är då lätt att veta inom vilka områden man kan förbättra sig. Det gör det också normalt lättare att planera sina dagar, och ökar sannolikheten att man verkligen kan excellera inom det man gör.

Utmaningar

Som med vilket yrke som helst, kan vissa utmaningar följa när man tar jobb på en webbyrå. De här utmaningarna kan se väldigt olika ut beroende på vilken webbyrå man hamnar hos. En del kan vittna om, inte sällan på större webbyråer, att personer inom ledande positioner har orealistiska förväntningar om olika projekt, eller bara bristfälliga ledaregenskaper. Sådana här saker kan göra ett jobb tråkigt för vem som helst – inom vilken bransch som helst.

Om man tidigare har frilansat som exempelvis front end-utvecklare, och ska gå över till en webbyrå, behöver man förbereda sig på att det blir en omställning. Även om det finns många fördelar med att göra det här bytet, finns det också en del nackdelar. Hit hör till exempel att inte längre vara sin egen chef, att inte längre kunna ta egna beslut i lika hög utsträckning och att ha en lön som är i princip densamma, även över tid.

Karriärsutsikter

Att arbeta hos en webbyrå kan vara mycket bra när det kommer till att utveckla kompetensen. Hittar du rätt arbetsgivare finns säkerligen goda möjligheter att lära sig nya saker, samtidigt som man får arbeta med såväl större som mindre kunder. Faktum är att en anställning hos ett stort och välryktat företag kan vara bra för karriären, bara det.

Om du planerar att frilansa eller bli fristående konsult lite senare i livet är det troligtvis en mycket bra början att arbeta för en välrenommerad webbyrå. Förutom att du utvecklas och får kontakter, gör det under för ditt personliga varumärke. Att ha referenser från en aktör som är välkänd inom branschen kan vara till stor hjälp när det kommer till att hitta lite tyngre uppdrag.

Framförallt kan det vara riktigt roligt att jobba på en webbyrå tillsammans med drivna och kompetenta kollegor. Att diskutera idéer, problem och lösningar är något som främjar utveckling.