Måla om huset själv eller anlita hantverkare?

Plötsligt är tiden kommen, när det gått så många år att det är dags att måla om huset igen. Detta är något som många drar sig för och det är egentligen inte så konstigt. Det är både slitsamt och tidskrävande och man kan behöva spendera hela sin semester för att genomföra projektet. Det finns dock dom som tycker att det är roligt och rogivande att måla men hör man inte till den gruppen är det kanske bättre att anlita en målare.

Vilket underarbete behövs?

Innan man målar om huset behöver man oftast genomföra någon typ av underarbete. Är fasaden flagig kan man behöver man skrapa bort den gamla färgen och det kan man även behöva om man planerar att byta kulör. Är fasaden i okej skick kan det räcka att tvätta den med målartvätt av målare men det är absolut inget steg man bör hoppa över. Fundera över hur omfattande underarbetet är och om du har kunskap, tid och lust att genomföra detta eller om det bättre alternativet är att anlita en målare. read more

Referenser bör väga tungt när en webbyrå i Göteborg ska anlitas

Titta alltid på referenser innan du anlitar en Webbyrå

Pris, tidsram, kompetens, rykte… Det finns självklart en hel del att jämföra och titta på när en webbyrå ska anlitas. Men börja med att titta på de referenssidor som presenteras på deras hemsida. Det brukar ge en bra bild över hur företaget jobbar och vilka komplexa problem de kan lösa.

Behöver du enbart en informativ statisk hemsida eller vill du ha bokningssystem och affärssystem som är kopplad till hemsidan? Hur komplex sidan ska vara är första punkten som avgör vilken webbyrå som kan utföra jobbet. Är det kopplingar mellan olika affärssystem eller komplex programmering som har utförts är detta svårt att se direkt om man besöker en hemsida. I dessa fall behöver man kontakta referenserna och få förklarat för sig vad som genomfört. read more

Att ta jobb hos en webbyrå

För många är IT-branschen något som lockar. Om man bara har rätt kompetens finns det ofta gott om jobbmöjligheter, som inte sällan är rätt välbetalda dessutom. För den som inte har någon erfarenhet sedan tidigare kan det dock vara svårt att veta vad man ska vänta sig. Det är också svårt att svara på frågan om det allt är rätt väg att gå för en utvecklare.

Vad kan man förvänta sig?

Givetvis ser det lite olika ut på olika företag. Vanligt är att man jobbar i mindre grupper om tre till fyra personer, vars arbete leds eller kontrolleras av en chef. På en mindre webbyrå kommer det troligtvis att finnas relativt få anställda, som behöver ta på sig olika typer av uppgifter och roller. På en större webbyrå kan det finnas fler roller och titlar, med fler människor att inneha dem. read more