Referenser bör väga tungt när en webbyrå i Göteborg ska anlitas

Titta alltid på referenser innan du anlitar en Webbyrå

Pris, tidsram, kompetens, rykte… Det finns självklart en hel del att jämföra och titta på när en webbyrå ska anlitas. Men börja med att titta på de referenssidor som presenteras på deras hemsida. Det brukar ge en bra bild över hur företaget jobbar och vilka komplexa problem de kan lösa.

Behöver du enbart en informativ statisk hemsida eller vill du ha bokningssystem och affärssystem som är kopplad till hemsidan? Hur komplex sidan ska vara är första punkten som avgör vilken webbyrå som kan utföra jobbet. Är det kopplingar mellan olika affärssystem eller komplex programmering som har utförts är detta svårt att se direkt om man besöker en hemsida. I dessa fall behöver man kontakta referenserna och få förklarat för sig vad som genomfört. read more